19th Ave New York, NY 95822, USA

Chào tất cả mọi người!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!

Leave a comment

CLASS APPROVED & WELDERS CERTIFICATES

BUOYS & ANCHOR CHAIN INSPECTION, MAINTENANCE

ELECTRONICS, ELECTRICALS, HYDRAULIC

STEEL WORK

ENGINE REPAIR

CLASS APPROVED

UNDERWATER REPAIR (HULL, PROPELLER, RUDDER…)

BLANKING/PLUGGING SEA CHESTS, OVERBOARD, TRANSMITER REPLACEMENT

PROPELLER POLISHING

HULL CLEANING

IN WATER SURVEYS